Teamtraining

TeamworkOvertuigd van het belang van gelukkige werknemers maar weet je niet hoe je jouw team op een hoger geluksniveau brengt? Met onze evidence based trainingen bereik je een meetbaar en blijvend effect. Op basis van wetenschappelijke inzichten uit de positieve psychologie, de sociologie en de neurowetenschap creëren we een positieve spiraal die leidt tot duurzame inzetbaarheid van mensen, grotere innovatiekracht, lagere werkdruk en grotere klanttevredenheid. Per deelnemer brengen we zingeving, aard en intrinsieke motivatie in kaart. Daardoor kunnen alle teamleden vanuit een persoonlijke passie werken en optimaal tot hun recht komen in het werk. Ervaar zelf de langdurige positieve effecten van een Boost Your Happiness-training in werk en privé?

Hoe verloopt een teamtraining Boost Your Happiness?

 • Na kennismaking en het bespreken van alle randvoorwaarden gaat Boost Your Happiness voor jullie aan de slag.
 • Op een eerste inspiratiesessie introduceren we onszelf aan de deelnemers en geven we een overzicht van de dingen die jullie te wachten staan. We trekken hier anderhalf uur voor uit.
 • Vervolgens starten we met een nulmeting: hoe is het gesteld met het welzijn op de werkvloer? De nulmeting is digitaal door alle deelnemers in te vullen. Als het mogelijk is, nodigen we ook een controlegroep uit voor deze welzijnsmetingen. Dat maakt achteraf het effect van de training nog inzichtelijker.
 • Naast de anonieme nulmeting krijgt iedere deelnemer een individuele uitnodiging voor een KernTalentenAnalyse om de persoonlijke zingeving, aard en intrinsieke motivatie te bepalen. Iedereen vult de KernTalentenTest in eerste instantie digitaal in, waarna alle deelnemers individueel met een KernTalentenAnalist in gesprek gaan. De test en het gesprek resulteren in een individueel, persoonlijk rapport dat gedurende het traject met alle deelnemers individueel besproken wordt. De werkgever ontvangt in overleg met de deelnemer een samenvatting van de rapporten. Het testinterview en het feedbackgesprek behelzen ieder 2 uur. Dit vindt plaats op de werklocatie.
 • Ondertussen starten we met de groepstraining. Er is ruimte voor maximaal 16 personen in een trainingsgroep. Het is mogelijk om meerdere groepen gelijktijdig te starten. In drie dagen verspreid over 2 maanden komen 7 thema’s uit de positieve psychologie langs met bijbehorende praktische opdrachten en persoonlijke leefadviezen. Een maand na de laatste trainingsdag organiseren we een terugkomdag om alle geleerde vaardigheden nogmaals onder de loep te nemen en te consolideren.

  De trainingen vinden bij voorkeur plaats op een gunstig gelegen trainingslocatie, maar kunnen ook op de werklocatie worden gehouden.

 • Na afloop van de training vindt weer een meting plaats naar het welzijn van de deelnemers (en de mogelijke controlegroep). Een half jaar later herhalen we dit.

  Alle welzijnsmetingen krijgt u gerapporteerd. Aan het eind van het trainingstraject presenteren wij de effecten graag mondeling aan de opdrachtgever. In die presentatie gaan we ook in op de verschillende KernTalenten binnen het team.

 • Op basis van de bevindingen schrijft Boost Your Happiness een artikel over de effecten van de teamtraining in het bedrijf, voor een medium van jullie keuze. Denk aan het personeelsblad, de website of het relatiemagazine.