SPEELGOED SLEUTEL TOT WERKGELUK

Boost Your Happiness integreert de KernTalenten-methode in haar teamtrainingen gelukkig werken. De KernTalenten-methode maakt inzichtelijk op welke vlakken een persoon floreert aan de hand van zijn favoriete speelgoed en spelactiviteiten.

Voorkeuren uit de kindertijd laten zien waar een persoon van nature interesse in heeft. Deze interesses geven het potentieel en de innerlijke motivatie van een persoon aan. Een KernTalenten-test vertaalt je kindervoorkeuren naar taken en werkvormen in het volwassen leven. Door de opleidings- en werkkeuzes af te stemmen op de persoonlijke KernTalenten, komt een werknemer optimaal uit de verf. Het kennen van je KernTalenten maakt het mogelijk werk als hobby te ervaren.

“Deze methode is een prachtige toevoeging op onze trainingen in werkgeluk. Een gelukkige werknemer is gezonder, productiever, innovatiever en meer betrokken. Het kennen van de eigen KernTalenten draagt hier direct aan bij. Eigenlijk was dit het ontbrekende puzzelstukje in onze aanpak”, aldus Maïa van der Meer, geluksmanager bij Boost Your Happiness.

Het kennen van de eigen KernTalenten draagt direct bij aan de gezondheid, productiviteit, innovativiteit en betrokkenheid van werknemers.

De KernTalenten-methode is op empirische wijze ontwikkeld door arbeidsdeskundige Daniëlle Krekels. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel blijkt de methode consistenter, betrouwbaarder en inzichtelijker dan de meeste andere arbeidsgerelateerde persoonlijkheidstesten. De betrouwbaarheidsindex is .84 Cronbach’s Alpha, even goed als de Big5 Personality Test (wereldwijd de meeste gebruikte test) en zelfs beduidend beter dan de MBTI. Waar andere testen een momentopname zijn, gaat de KernTalenten-methode uit van een tijdsspanne van acht jaar.

Boost Your Happiness traint werknemers op het gebied van geluksbeleving. Inzichten uit de positieve psychologie, sociologie en neurologie vormen de basis voor gerichte interventies om het mentaal vermogen binnen bedrijven te vergroten. Gelukkige werknemers zijn de kern van duurzame ondernemingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *